Upały groźne dla zdrowia - więcej pacjentów na izbach przyjęć