Wojna o in vitro - wierni się modlą, posłowie komentują