28 procent Polaków na umowach tymczasowych

Na umowach tymczasowych pracuje w Polsce ponad 70 procent ludzi w wieku od 15 do 24 lat. Bez gwarancji stałego zatrudnienia musi też funkcjonować 28 procent wszystkich zatrudnionych. Co gorsza, na umowach tymczasowych pracuje się nad Wisłą latami.

 

W raporcie OECD przeanalizowano rynki pracy jej 34 członków. Zwrócono też uwagę na sytuację w 5 państwach aspirujących do tej organizacji czyli Kolumbii, Łotwy, Litwy, Rosji i Kostaryki. Z dokumentu wynika, że tymczasowe zatrudnienie nigdzie nie jest tak powszechne i długotrwałe, jak w Polsce.