"Rób to pie...one" zdjęcie". Książę klnie jak szewc!