Niechęć do obcych. Polacy nie chcą uchodźców

Niechęć do obcych. Polacy nie chcą uchodźców

Aż 70 procemt Polaków nie chce by Unia Europejska zmuszała nas do przyjmowania emigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. 36% respondentów zadeklarowało, że jest temu przeciwne w sposób zdecydowany. Tylko co czwarty badany jest za taką formą pomocy.

 

Według socjologów Polacy są społeczeństwem ksenofobicznym i byliśmy nim zawsze - nawet wobec najbliższych nam sąsiadów Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców.

 

Uważa się jednak, że spojrzenie na obcokrajowców zmienia się dopiero, gdy ich obecność w Polsce można przekuć na konkretny zysk. Wtedy ewentualne pochodzenie nie jest już takim problemem.