Łódź jak stolica - wyjazdowe posiedzenie rządu

"Łódź to miasto wyjątkowe, jest symbolem żywiołowego rozwoju gospodarczego w końcu XIX stulecia; jest też symbolem wielokulturowości, jest wreszcie symbolem polskich osiągnięć w dziedzinie filmu" - powiedziała szefowa rządu rozpoczynając posiedzenie Rady Ministrów.

Premier zaznaczyła, że kryzys lat 90., po upadku komunizmu w Polsce, dotknął Łódź i cały region w szczególności. "Dzisiaj możemy powiedzieć, że dzięki ogromnej pracowitości, wytrwałości i wyrzeczeniom, Łódź znowu staje się symbolem sukcesu" - powiedziała Kopacz. Jak dodała, chodzi zarówno o samo miasto, jak i o region, który odgrywa bardzo ważną rolę w polskiej gospodarce.

 

W porządku obrad przewidziano m.in. informacje resortu infrastruktury i rozwoju dotyczące kilku ważnych dla województwa łódzkiego kwestii.

"Po pierwsze będzie to informacja o drodze S14, niezwykle ważnej z punktu widzenia ogromnego projektu, jakim jest uczynienie z Łodzi i województwa łódzkiego jednego z najlepiej skomunikowanych miast i regionów w Polsce" - powiedziała szefowa rządu. Jak dodała, dobra komunikacja to zachęta dla inwestorów i potężny atut w budowie silnego gospodarczo regionu.

Będzie też informacja dotycząca wsparcia dla budowy mieszkań - jak zaznaczyła premier - tematu w Łodzi bardzo istotnego. "Zapoznamy się również z informacją o programie rewitalizacji, czyli innymi słowy zmiany oblicza naszych miast i miasteczek. W tej dziedzinie Łódź jest absolutnym liderem i spacerując wczoraj po mieście można się było o tym przekonać prawie na każdym kroku" - powiedziała Kopacz.

 

Prezentując informację nt. infrastruktury drogowej szefowa MIR Maria Wasiak przypomniała, że województwo łódzkie znajduje się na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków tej części Europy. Według niej do tej pory w woj. łódzkim zainwestowano blisko 13 mld zł w infrastrukturę drogową i w sumie oddano ponad 200 km autostrad, ponad 140 km dróg ekspresowych oraz obwodnicę Opoczna. Trwa obecnie budowa 40 km odcinka autostrady A1 na południe od Strykowa, a oddanie tego odcinka do użytku planowane jest na połowę 2016 r.

W realizacji są także dwie obwodnice Bełchatowa i Wielunia o łącznej wartości ponad 320 mln zł. Minister podkreśliła, że jedna z najbardziej istotnych inwestycji jest droga ekspresowa S14 tzw. zachodnia obwodnica Łodzi. „Jesteśmy na etapie wdrożenia do realizacji tej budowy. Mamy obliczony budżet tej inwestycji, który wyniesie blisko 1,8 mld zł” - mówiła Wasiak. Według niej zezwolenia na realizację obu odcinków S14 będą wydane w październiku lub listopadzie tego roku. „Oczywiście będziemy musieli odczekać na uprawomocnienie się, ale już wtedy czyli jesienią będą znane istotne uwarunkowania pozwalające rozpocząć procedury przetargowe” - zapewniła. Dodała, że planowana jest również inwestycja w budowę autostrady A1 na południe od Strykowa.

Zapowiedziała, że inwestycje kolejowe w Łódzkiem w nowej perspektywie pochłoną ok. 7,7 mld zł. Według niej w przypadku budowy dworca Łódź Fabryczna wykonanych zostało 75 proc. prac i termin oddania tego dworca do użytku jesienią 2016 r. „wydaje się w tym kontekście już bardzo realny”.

 

Przedstawiając informację na temat działań rządu dotyczących wsparcia samorządów w rewitalizacji podkreśliła, że Łódź jest objęta jednym z trzech programów pilotażowych dotyczących rewitalizacji i jest najbardziej zaawansowana w tym pilotażu. Przypomniała, że projekt ustawy o rewitalizacji jest obecnie procedowany w Sejmie.

Szefowa MIR podkreśliła, że istotnym elementem rewitalizacji jest wsparcie budownictwa mieszkaniowego. Przypomniała, że powstał nowy program wsparcia społecznego budownictwa mieszkań na wynajem; trwają prace nad zmianą przepisów w tej sprawie. Na realizację tego programu z budżetu państwa ma zostać przeznaczone prawie 752 mln zł, a środki BGK są szacowane na 4,5 mld w skali 10 lat. „Liczymy, że tym czasie udostępnimy 30 tys. mieszkań na wynajem” - dodała.

Premier Kopacz przypomniała, że podjęła decyzję o utworzeniu Narodowego Centrum Kultury Filmowej z siedzibą w Łodzi. W poniedziałek minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podpisały list intencyjny w tej sprawie.

 

"Narodowe Centrum Kultury Filmowej będzie wielowymiarową instytucją dbającą o dziedzictwo polskiego filmu. Docelowo Centrum zintegruje działalność innych łódzkich instytucji o zbliżonym profilu, na przykład Muzeum Kinematografii czy Łódzkie Centrum Filmowe" - powiedziała premier.

 

Minister kultur Małgorzata Omilanowska podkreśliła, że Narodowe Centrum Kultury Filmowej będzie instytucją ponadregionalną zajmująca się promowaniem i upowszechnianiem szeroko rozumianej kultury filmowej w Polsce. „Istotą Narodowego Centrum Kultury Filmowej będzie podjęcie współpracy pomiędzy miastem a MKiDN co pozwoli na utworzenie zarówno podstaw finansowych dla funkcjonowania takiej instytucji, ale także organizacyjnych i merytorycznych, które pozwolą wykorzystać te przestrzenie do stworzenia tam bardzo wielowątkowych działań” - mówiła Omilanowska. Centrum ma powstać w zrewitalizowanym zespole elektrociepłowni EC1, w którym działa już instytucja „Łódź - miasto kultury”.

 

Kopacz przypomniała, że w poniedziałek spotkała się z szefami trzech największych szpitali pediatrycznych Polsce, w tym z dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi. "Dzięki wsparciu udzielonemu przez rząd te ważne dla nas wszystkich szpitale odzyskają stabilność finansową" - podkreśliła. Jak dodała, chciałaby podziękować ministrowi skarbu państwa Andrzejowi Czerwińskiemu "za szczególne zaangażowanie w rozwiązywanie tego problemu".

 

"Chciałbym, aby nasze działania mające pomóc Łodzi i regionowi uczyniło znowu z tego niesamowitego miejsca +ziemię obiecaną+" - dodała szefowa rządu.(PAP)