Pielęgniarki i położne odejdą od łóżek pacjentów i zaczną protest?