Grabarczyk straci pozwolenie na broń - jest wniosek prokuratury

Grabarczyk straci pozwolenie na broń - jest wniosek prokuratury

Według śledczych ich egzaminy na broń nie zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami.

 

Wnioski mają związek z prowadzonym w ostrowskiej prokuraturze okręgowej śledztwem ws. nieprawidłowości w łódzkiej policji przy wydawaniu zezwoleń na broń palną. Dotąd prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty czterem osobom.

 

Jak poinformował w czwartek PAP zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim Janusz Walczak, prokuratura sporządziła sprzeciwy od dwóch decyzji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej. "Sprzeciwy zawierają zarzuty wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Wskazana ocena wynika z uznania, że egzaminy obu posłów nie zostały przeprowadzone w sposób wymagany przepisami” – powiedział.

 

Jak dodał, wnioski o uchylenie pozwolenia na broń rozpatrywać będzie komendant główny policji.

 

Rzecznik Prokuratury Generalnej prok. Mateusz Martyniuk powiedział PAP, że gdy wnioski wpłyną, PG sprawdzi go pod względem formalnym i przekaże KGP.

 

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, cofnięcie pozwolenia na broń następuje w drodze decyzji administracyjnej. Ustawa stanowi, że "właściwy organ policji" cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której pozwolenie wydano, m.in. nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu, naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni, nosi ją po użyciu alkoholu, gdy ustały okoliczności faktyczne, które były podstawą wydania pozwolenia lub też w przypadku naruszenia przez daną obowiązku poddania się badaniom lekarskim. (PAP)