Lekarka odmówiła udzielenia pomocy mężczyźnie. Zmarł niedaleko ośrodka zdrowia