Krajobraz po wichurach - straty niemal w całym kraju