Symboliczny koniec komunizmu. Litwini obalili poradzieckie pomniki