Adam Bodnar wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich

Głosowało 430 posłów; większość bezwzględna niezbędna do wyboru wynosiła 216 głosów.

 

Kandydaturę 38-letniego prawnika, wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zgłosiły kluby PO i SLD. Wątpliwości co do kandydatury Bodnara miała część posłów Platformy, zwłaszcza o konserwatywnych poglądach. PO wprowadziła dyscyplinę klubową w tym głosowaniu.

 

Klub PiS zgłosił 74-letnią Zofię Romaszewską, dawną opozycjonistkę z PRL.

Kadencja obecnej RPO prof. Ireny Lipowicz upłynęła we wtorek.

 

RPO na 5-letnią kadencję powołuje Sejm za zgodą Senatu. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje marszałkowi Sejmu oraz grupie co najmniej 35 posłów.(PAP)