Ordynator poskarżył się na warunki porodów. Minister go zawiesił