ABW monitoruje 200 osób. Powiązania z Państwem Islamskim?

O współpracę z muzułmańskimi terrorystami podejrzni są głównie Czeczeni, którzy przebywali w obozach dla uchodźców w Polsce.

Teraz związani są z Państwem Islamskim. Stacjonują w Syrii lub Iraku. Niektórzy z nich wciąż utrzymują kontakty z Polską.

Poza Czeczenami, zagrożenie stanowią również Polacy, którzy przeszli na islam i teraz walczą po stronie Państwa Islamskiego.