Festiwal rdzennej ludności Syberii na ruinach buddyjskich świątyń

Festiwal odbywa się w miejscu, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu stały buddyjskie świątynie. Zburzono je w roku 1937 w czasie radzieckiej kampanii przeciwko religii.