Petru o polityce społecznej: "to polski rząd promuje tanią pracę"