Śledzińska-Katarasińska tłumaczy się z listu do premier