Duda powołał współpracowników

Adam Kwiatkowski został szefem gabinetu, Maciej Łopiński i Krzysztof Szczerski - sekretarzami stanu; Łopiński, zgodnie z zapowiedziami, ma być szefem zespołu doradców; Szczerski ma odpowiadać za sprawy zagraniczne.

 

W randze podsekretarza stanu prezydent powołał Wojciecha Kolarskiego, który ma odpowiadać za sprawy kultury i Annę Surówkę-Pasek.

 

Kancelaria jest organem pomocniczym prezydenta RP; działa zgodnie z decyzjami i poleceniami prezydenta. Zgodnie z Konstytucją z zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta nie można łączyć mandatu posła.

 

(PAP)