Elektroniczne leczenie. Powstaje system elektronicznej dokumentacji medycznej