Kolejny sukces Kliniki Budzik

Klinika może przyjąć kilkunastu pacjentów naraz. Trafiają do niej dzieci, które przeszły w stan śpiączki najczęściej po wypadkach. Maluchy mogą w warszawskim budziku spędzić rok. Jeśli rehabilitacja jest pomyślna, można starać się o przedłużenie tego terminu o kwartał.  Placówka ma już na swoim koncie 20 wybudzonych pacjentów. Klinikę finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.