Spór o 500 zł na dzieci trwa - premier nie będzie działać za prezydenta