Więcej zniżek dla rodzin wielodzietnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że ponad milion rodzin wielodzietnych ma Kartę Dużej Rodziny. Dzięki niej mogą one korzystać ze zniżek proponowanych przez 850 firm.