Miliony na tacę - dziwne żądania proboszcza z Miechowa