Kopacz spotkała się z inicjatorką akcji "Polska w ruinie"