Gigantyczne pieniądze dla urzędników. NIK krytykuje Lasy Państwowe

Według NIK zła polityka Lasów Państwowych przejawia się w stałym wzroście kosztów zarządu, wzroście wynagrodzeń oraz zwiększeniu nakładów inwestycyjnych. I choć nie zam zagrożenia dla finansów przedsiębiorstwa, to jest ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów Lasów Państwowych. Wśród nich są zachowanie i ochrona lasów a także utrzymanie i powiększanie zasobów oraz upraw leśnych.

 

Lasy Państwowe chcą zarabiać na sprzedaży coraz to większych ilości drewna. Jednak mimo wzrostu sprzedaży w ostatnich latach, przychody ze sprzedaży spadały.

 

Jednocześnie sukcesywnie zwiększały się koszty zarządu, w tym koszty wynagrodzeń. Od 2010 roku wzrosły one o ponad 26 procent. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Państwowym Gospodarstwie Leśnym wzrosło o prawie jedną czwartą - do blisko siedmiu tysięcy, a w Dyrekcji Generalnej do ponad jedenastu tysięcy złotych.

 

Lasy państwowe stały się też tematem politycznym. Według PiS i prezydenta Andrzeja Dudy ich prywatyzacji chciała Plaforma Obywatelska.