Koniec miejskiej przygody dzikiego zwierza. Łoś wraca do lasu