Rząd na wojnie z otyłością. Powstał Narodowy Program Zdrowia

W nowym programie po raz pierwszy na cel walki z otyłością przeznaczone zostaną konkretne pieniądze: 60 mln zł rocznie. Rząd zapowiada powstanie grup wsparcia dla otyłych, a także zespołów terapeutycznych pomagających rodzinom, w których problem otyłości dotyczy dwóch lub więcej osób. Otyłych jest  17 procent Polaków.  Co roku jej leczenie pochłania prawie 15 mld złotych, czyli jedną piątą budżetu na ochronę zdrowia.