Szydło o referendum - prezydent stanął po stronie obywateli