Gumka w piórniku - akcja edukatorów seksualnych z okazji rozpoczęcia roku szkolnego