Początek roku szkolnego - początek wyzwań dla polskiej oświaty