Stop zwolnieniom z WF - nowa akcja ministra sportu