"Rozluźnienie polityki imigracyjnej pozwoli kontrolować napływ uchodźców"