Imigranci docierają do Niemiec i Austrii. Francja planuje naloty na Państwo Islamskie