Gigantyczne odprawy dla ministrów - Ewa Kopacz rozda 14 milionów złotych