Manifestacja przeciw uchodźcom jednak przejdzie ulicami Warszawy? Wojewoda pozwolił

Obóz Radykalno-Narodowy po otrzymaniu odmowy od stołecznego ratusza nie złożył broni. Organizatorzy od razu odwołali się do wojewody mazowieckiego. Zarzucali ratuszowi, że cofnięcie zgody na przemarsz jest podyktowany z pobudek politycznych. Wojewoda Jacek Kozłowski przyjrzał się sprawie i uchylił decyzję ratusza.