Antynoble rozdane. Oto najbardziej bezsensowne badania