Polska zgadza się na przyjęcie uchodźców. Przyjmiemy ich 4,5 tysiąca