Żołnierze GROM-u szkolą polskie służby

Głównym założeniem ćwiczeń było odparcie ataku grupy dywersyjnej działającej na polskim pograniczu. To jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy wydarzeń, do których może dojść na południowej granicy naszego kraju.