Piesi z pierwszeństwem na drodze. Sejm zmienił prawo