Kaczyński: Przygotujemy ewakuację Polaków z Mariupola i ustawy polonijne

Kaczyński: Przygotujemy ewakuację Polaków z Mariupola i ustawy polonijne
Kaczyński na konferencji prasowej w Warszawie mówił, że rząd "nagle się otwiera" na kwestie repatriacji przewidując 30 mln zł na ten cel w przyszłorocznym budżecie. "Trzeba przypomnieć, że w ciągu ostatnich lat do Polski sprowadzono zaledwie bodajże 1,8 tys. Polaków ze Wschodu - to jest naprawdę bardzo mało" - ocenił.
 
MSW poinformowało PAP, że od stycznia 2001 r. do końca grudnia 2014 r. repatriowało się do Polski nieco ponad 5 tys. osób. Od 2001 r. do trzeciego kwartału 2015 r. na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o repatriacji wydano z budżetu państwa ok. 134 mln zł - podał resort. "W ostatnich latach rocznie do Polski przyjeżdża około 200 repatriantów. Są samorządy, które przyjmują corocznie repatriantów. Są wśród nich zarówno duże miasta: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, jak i mniejsze ośrodki m.in. Byczyna, Łowicz, Żory" - mówiła rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak.
 
Prezes PiS mówił, że MSW na przestrzeni kilku lat zwróciło do budżetu państwa ok. 20 mln zł - niewykorzystanych środków przeznaczonych na repatriację. Powiedział też, że "od czterech lat leży w parlamencie" projekt ustawy o repatriacji. "Jest całkowicie w ręku PO, bo szefem podkomisji jest pani z Platformy Obywatelskiej, a podkomisję można zwołać tylko na życzenie jej szefa" - mówił. Kaczyński podkreślił, że w ciągu czterech lat podkomisja zebrała się cztery razy, w tym w ciągu ostatnich dwóch ani razu.
 
"Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie te sprawy najwyraźniej celowo są pomijane" - zaznaczył prezes PiS. "Wystarczy zajrzeć do programu rządowego jeszcze z sierpnia tego roku. Tam w ogóle o repatriacji nic nie ma. Mamy tutaj do czynienia z klasyczną hipokryzją wyborczą" - uznał.
 
"My o tym, co jest w naszym programie, mówimy od lat" - podkreślił. "Nadzieja dla Polaków mieszkających poza granicami naszej ojczyzny, a przede wszystkim dla Polaków na Wschodzie, to są rządy PiS" - mówił prezes.
 
Zaznaczył, że sytuacja Polaków jest różna: w Mariupolu, w innych miastach na wschodzie Ukrainy i żyjących w pozostałych państwach postradzieckich.
 
Prezes PiS mówił też, że na Litwie nie ma pełni praw językowych, a prawa własności są ograniczone, na Białorusi prześladowana jest polska niezależna organizacja polonijna, a na Ukrainie m.in. nie ma domu polskiego w Kijowie. "Trzeba nad tym pracować, uświadamiać tych, którzy są w UE lub chcą tam być, że przestrzeganie praw mniejszości narodowych to jeden z warunków uznania jakiegoś państwa na zasługującego na funkcjonowanie w Europie" - powiedział Kaczyński.
 
"Za tym muszą iść środki finansowe. Cieszymy się, że zostało ogłoszone, że zostaną przyznane, ale to jest grubo za późno. Poza tym, kto zna dotychczasową praktykę, nie uwierzy, że ona się zmieni. Jeśli chodzi o te sprawy, ten rząd jest całkowicie nieczuły" - podkreślił Kaczyński.
 
Zapewnił, że jeżeli wybory pójdą po myśli PiS, plan ewakuacji Polaków z Mariupola będzie gotowy. Powiedział, że PiS przedstawi wówczas pakiet polonijny: ustawę o opiece RP nad Polonią i Polakami za Granicą, nowelizację ustawy o Karcie Polaka oraz ustawę o repatriacji.
 
Ustawa o opiece RP nad Polonią i Polakami za Granicą miałaby zdefiniować obowiązki poszczególnych organów państwa w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
 
Nowela ustawy o Karcie Polaka i innych aktów wykonawczych miałyby umożliwić łatwiejsze nabywanie polskiego obywatelstwa i zwolnienie z opłat w tym zakresie, utworzenie podstawy prawnej do ewakuacji i udzielania pomocy posiadaczom Karty Polaka na zasadach zbliżonych do obywateli polskich, z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Nowela miałaby także umożliwić elastyczne tworzenie programów adaptacyjnych dla posiadaczy Karty Polaka, którzy zdecydują się osiąść na terenie Polski.
 
Z kolei nowa ustawa o repatriacji miałaby zapewnić repatriację z utrzymaniem dotychczasowego poziomu opieki osobom zarejestrowanym w Bazie Rodak i innym, którzy złożą stosowne wnioski do końca 2017 r. "Po tym okresie ustawa wygaśnie, a instrumentem pozwalającym na wspieranie przyjazdu Polaków do Macierzy stanie się ustawa o Karcie Polaka" - zapowiada PiS.
 
Przed wystąpieniem Kaczyńskiego głos zabrali przedstawiciele Polaków na Wschodzie, m.in. mieszkający w Mariupolu, apelując o pomoc w ewakuacji.
 
Na konferencji prasowej byli obecni szef polskiej organizacji w Mariupolu Andrzej Iwaszko, b. szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz oraz wydawca "Kuriera Wileńskiego" Zygmunt Klonowski.
 
Rząd we wtorek zwiększył rezerwę celową na pomoc dla repatriantów z 14 mln do 30 mln zł w 2016 roku. Wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk powiedział, że premier Ewa Kopacz "poleciła przygotowanie programu, który pozwoliłby w ciągu kilku najbliższych lat rozwiązać problem osób oczekujących - przede wszystkim w Kazachstanie - repatriacji do Polski".
 
MSW informuje, że program dotyczący repatriacji będzie opierał się na współpracy z samorządami. Program zakłada objęcie repatriantów rocznym programem adaptacyjnym, ma pozwolić na pokrycie kosztów związanych m.in. z: utrzymaniem; nauką języka polskiego; podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
(PAP)