Życie uchodźców w polskich ośrodkach. Fundacje pomagają w integracji cudzoziemców