Uchodźcy w remizach? Dziwny pomysł przestraszył strażaków ochotników