"Świecka szkoła" bez poparcia Kopacz. Premier nie chce wycofania religii ze szkół