Awantura w Sejmie - poseł Gromadzki wyrzucony z sali obrad

Niedługo po rozpoczęciu ostatniego posiedzenia Sejmu w obecnej kadencji Gromadzki wszedł na mównicę, by złożyć wniosek formalny. Poseł domagał się, by Konwent Seniorów zajął się sprawą niezarejestrowania list wyborczych komitetu wyborczego Zbigniewa Stonogi.

 

"Fałszerstwo wyborcze dotyczące największych partii politycznych. Złodzieje z Wiejskiej, co wam uczynił komitet wyborczy Zbigniewa Stonogi, że nie chcecie zarejestrować" - mówił Gromadzki.

 

Marszałek Sejmu poinformowała posła, że Konwent Seniorów nie zostanie zwołany, a jeśli on ma dowody, że popełniono fałszerstwo, to powinien zwrócić się z tym do prokuratury. Kidawa-Błońska wezwała też posła do opuszczenia mównicy. On stwierdził, że tego nie zrobi i nie zajął miejsca na sali pomimo kolejnych wezwań marszałek Sejmu.

 

W takiej sytuacji Kidawa-Błońska wykluczyła Gromadzkiego z posiedzenia Sejmu a następnie zarządziła przerwę w obradach. Po ogłoszeniu przerwy Gromadzki pozostał na mównicy sejmowej, choć - zgodnie z regulaminem - w takiej sytuacji poseł jest zobowiązany do opuszczenia sali posiedzeń.

 

Następnie dziennikarze zostali poproszeni o opuszczenie galerii, wyłączono kamery sejmowe, a później poseł Gromadzki w towarzystwie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej opuścił salę posiedzeń.

 

"Jestem złamany, zgwałcony moralnie" - mówił Gromadzki dziennikarzom po opuszczeniu sali posiedzeń Sejmu. "Mamy do czynienia z niebywałym złamaniem konstytucji RP i nikogo to nie interesuje" - powiedział Stonoga, który towarzyszył posłowi. Dodał, że w Szczecinie podpisy poparcia dla jego komitetu wyborczego zostały zakwestionowane - doprowadziło to do niezarejestrowania listy w tym okręgu i zarazem sprawiło, że komitet nie wystawił kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych.

 

Listy komitetu Stonogi zostały zarejestrowane w 19 na 41 okręgów wyborczych. Zgodnie z przepisami jeśli komitet wyborczy zarejestrował listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez konieczności zebrania pod nimi odpowiedniej liczby podpisów poparcia i staje się automatycznie komitetem ogólnopolskim, który wystawia kandydatów we wszystkich okręgach, w całym kraju.

 

Gromadzki startował do Sejmu z list Ruchu Palikota, ale w 2011 r. mandatu nie zdobył. Wszedł do Sejmu w grudniu 2014 roku, zastępując obecnego prezydenta Słupska Roberta Biedronia. Później przez krótki czas był także członkiem klubu SLD, a następnie został posłem niezrzeszonym.

 

Zgodnie z regulaminem marszałek Sejmu po uprzednim zwróceniu uwagi ma prawo przywołać posła "do porządku", jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad. W przypadku niezastosowania się przez posła do polecenia Marszałka Sejmu, marszałek ma prawo ponownie przywołać posła "do porządku", stwierdzając, że uniemożliwia on prowadzenie obrad.

 

Regulamin stanowi, że marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany; poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu jest obowiązany natychmiast opuścić salę posiedzeń. Jeżeli poseł nie opuści sali posiedzeń, Marszałek Sejmu zarządza przerwę w obradach. (PAP)