Wałęsa o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla: "To mądra decyzja"