Gospodarz domu czuwa. Zawód potrzebny i ciągle żywy