Kulisy działania kontrwywiadu. Z wizytą w centrum antyterrorystycznym ABW