Koniec z długami po zmarłym. Są nowe przepisy

Dotychczas prawo stanowiło, że spadkobiercy mogą odpowiadać za długi zmarłego, o których wcześniej nie wiedzieli. Głównym założeniem obowiązującej już nowelizacji kodeksów: cywilnego i postępowania cywilnego jest, by - co do zasady - zamiast dziedziczyć spadek ze wszystkimi długami zmarłego, spadkobierca odpowiadał za nie tylko do wysokości przejętego majątku.

 

Do tej pory jeśli spadkobierca w ciągu sześciu miesięcy nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku albo innej formie jego przyjęcia to przejmował całą odpowiedzialność za długi zmarłego. Również za te, o których nie wiedział.