Czyje to śmieci? Dzikie wysypisko na granicy dwóch gmin