Walka o przekroczenie progu. Mniejsze partie biją się o głosy